Tre, tre baldaŭ jam

1 Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Haleluja, haleluja, la Reĝon vidos ni!

2 Ne plu ploros ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Ne plu ploros ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Ne plu ploros ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Haleluja, haleluja, la Reĝon vidos ni!

3 Ne plu mortos ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Ne plu mortos ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Ne plu mortos ni, ĉar la Reĝon vidos ni,
Haleluja, haleluja, la Reĝon vidos ni!

4 Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Tre tre baldaŭ jam, nian Reĝon vidos ni,
Haleluja, haleluja, la Reĝon vidos ni!