TEXTS AND TUNES proposed for inclusion in the Hymn Sing Hymnal
Feedback

All poor folk and humble

Welsh carol attributed to Jane Ellis
Katherine Emily Roberts (translator, v. 1 and refrain)
William Thomas Pennar Davies (author, v. 2)

Hymnary text authority (12 instances)
Not in The Cyber Hymnal™
Welsh original: PD; v. 1 and refrain © 1928 OUP; v. 2 © Estate of W. T. Pennar Davies

 
1 All poor folk and humble
All lame folk who stumble,
Come haste ye, and be not afraid;
For Jesus, our treasure,
with love beyond measure,
In lowly poor manger was laid.
Though wise men who found him
Laid rich gifts around him,
Yet oxen they gave him their hay;
And Jesus in beauty
Accepted their duty;
Contented in manger he lay.

Refrain:
Then haste we to show him
The praises we owe him;
Our service he ne'er can despise:
Whose love still is able
To show us that stable
Where softly in manger he lies.

2 The Christ child will lead us,
the good Shepherd feed us
and with us abide till his day.
Then hatred he'll banish,
then sorrow will vanish,
and death and despair flee away.
And he shall reign ever,
and nothing shall sever
from us the great love of our King.
His peace and his pity
shall bless his fair city;
his praises we ever shall sing. [Refrain]


  


  Welsh text
  
 O deued pob Cristion
 i Fethlem yr awron
 I weled mor dirion yw'n Duw;
O ddyfnder rhyfeddod,
  fe drefnodd y Duwdod
 Dragwyddol gyfamod i fyw:

Daeth Brenin yr hollfyd
  i oedfa ein hadfyd
 Er symud ein
   penyd a'n pwn;
Heb le yn y llety,
  heb aelwyd, heb wely,
 Nadolig fel hynny gadd hwn.

Rhown glod i'r Mab bychan,
  ar liniau Mair wiwlan,
 Daeth Duwdod mewn baban i'n byd:
Ei ras O derbyniwn,
  ei haeddiant cyhoeddwn
 A throsto ef gweithiwn i gyd.

Tywysog tangnefedd
  wna'n daear o'r diwedd
 Yn aelwyd gyfannedd i fyw;
Ni fegir cenfigen
  na chynnwrf na chynnen,
 Dan goron bydd
   diben ein Duw.

Yn frodyr i'n gilydd,
  drigolion y gwledydd,
 Cawn rodio
   yn hafddydd y nef;
Ein disgwyl yn Salem
  i ganu yr anthem
 Ddechreuwyd ym Methlem, mae Ef.

Rhown glod i'r Mab bychan,
  ar liniau Mair wiwlan,
 Daeth Duwdod mewn baban i'n byd:
Ei ras O derbyniwn,
  ei haeddiant cyhoeddwn
 A throsto ef gweithiwn i gyd
 .

Tune:

OLWEN (Tune PD; arr. Erik Routley © 1951 OUP)