Hymns I wrote, altered, or translated

This is a page of links leading to hymns I have written, translated, or modified.

Wrote in English:
Foremothers of Christ
Lord Eternal, God of Ages
Potato bug, potato bug ("The Potato Bug Hymn")
Who'd have thought the Lord Almighty
Wrote in Esperanto:
Akve mi baptos vin
Ho, vi junulino en Prapalestino
La ĝemo de la homa subpremito
Ni vin memoras kun omaĝ'
Venu do, matenmanĝu
Translated from English into Esperanto:
Adoru ni nun la Reĝon de glor' (strofoj 3a, 7) [O worship the King, vv. 3b & 7]
Alvenu, ho Jesuo, kiel venas aŭror' [One candle is lit]
Amantoj de l' Sinjor': (kun refreno, sen refreno) [Come ye/we that love the Lord: sans refrain / Marching to Zion]
Amen, Amen (Jen la Bebo) [Amen, amen (See the Baby)]: (Kristnaska teksto [Christmas text], Nekristnaska teksto [Non-Christmas text])
Anĝelar' el regnoj gloraj
Antaŭtempul' tronanta en majesto [Ancient of Days, who sittest throned in glory]
La Antifonaro "O"
Cedu kaj sciu
Ĉe la kruco tenu min
Ĉesu, milita bru'
Ĉio karna nun eksilentu
Descendu, dolĉa ĉaro (kun Miko Sloper kaj Ionel Oneţ)
Do ni laŭdu nun
Eliros vi kun ĝoj'
Emanuel', Emanuel'
Estas ja balzam' en Gilead'
Estas Li la Sinjor'
Fundamenton firmegan
Glora riverego estas Dia pac'
Grandaĵojn Li faris
Gvidu de l' mort' al viv'
Ĝardene mi venas en sol'
Ĝoje, ĝoje ni vin gloras
Ĝoju la mondo!
Haleluja! Haleluja! En sanktega ĉanta ŝvel'
Hastu Cion'! Plenumu la mision
Ho Dio, mankas vortoj por la hodiaŭa kri'
Ho flamanta Monto!
Ho Jesuo! (rondkanto)
Ho, kantu nun pri Betleĥem'
Ho preĝa hor'!
Ho sankta nokto! (strofoj 1-3)
Ho ve! ĉu sangis la Savant': (kun refreno, sen refreno)
Hodiaŭ, jen naskiĝis
Homoj kaj infanoj tra l' mondo
Hosana, hosanega!
Iru, diru sur la montoj
Ja eble aŭrore, dum tago sin vekas
Je Pentekost' alvenis
Jen donaco : Simpleco
Jen estas ja la mond' de mia patro, Di'
Jen preĝejo en la valo ĉe l' arbaro
Jesuo larmis (kanono)
Jesuo, mi amas Vin
Kaj la gloro Kaj ripoz'
Kreinta Di', vi kreas plu
Kuŝis en tombo Jesuo-Savanto
La ĉaro! La ĉaro
La ilekso naskas beron
La noktomezo alportis ĝin
La saĝular' ekmiris
La sonorilojn aŭdis mi
La vivo fluas, kant' sen fino
Laŭd' al vi
Laŭdu Dion, ĉiuj vi infanoj
Laŭdu, laŭdu, laŭdu jam matene
Laŭdu, laŭdu Jesuon la Elaĉetinton
Leviĝis la suno en gloro ĉiela
Li naskiĝis, la beba Di'
Longe sopirata Kristo : (87.87.D — 87.87)
Malproksime sur mont'
Nun silento Nun trankvil'
Ondegaro preter lim'
Pacon kiel riveron
Patro kaj Dio, vi ege fidelas ("Ege fidelas vi!")
Plej altan laŭdon al plej alte majestega Di' ("Benu al la Nom'")
Post la vivo en matena helo
Potencan mirindaĵon (1ª strofo)
Pro la belo de la ter'
Reĝoj tri
Replenigu mian lampon (parte originala)
Sankta, sankta, sankta Eternulo
Se du fariĝis unu jam
Senmorta, senkorpa, plej saĝa Sinjor'
Sinjoroj, Dio tenu vin : (Kornvala versio, Londona versio)
Spirito Sankta, venu, ho Dia la kolomb' (ŝanĝante la metrikon)
Ŝvebu super mi, Spirito
Tagon post tago
Teksu, teksu nin kune
Templen post rikolto-fin'
Trans la malkvieta maro (strofo 2ª)
Tri ŝipojn jen ekvidis mi
Wrote (in romanized Arabic) and translated into Esperanto:
As-salamŭ' alajkum
Translated into Esperanto (from Dakota and English) :
Aŭdu bonan sav-novaĵon
Translated into Esperanto (from Frenchh)  :
Ho sankta nokto! (4th stanza)
Translated into Esperanto (from German)  :
In dulĉi jubilo'
Translated into Esperanto (from German and English) :
Jen ĉiamviva Rozo
Translated into Esperanto (from Hebrew)  :
Ŝalom' al vi
Translated into Esperanto (from Spanish)   :
Al Betleĥemo do kun ĝojo
Sankta, sankta, sankta!
Translated into Esperanto (from Japanese)   :
La salo de la ter'
Translated into Esperanto (from Yiddish)   :
Ĉiuj homoj estas fratoj
Translated into Esperanto (from Kiowa and English)   :
Spirito granda, mi preĝas al vi
Translated into Esperanto (from Latin) :
Vibras kanta sonor'
Translated into Esperanto (from Latin and English)   :
Ho venu vi, Emanuel' (strofoj 2a kaj 7a)
Translated into Esperanto (from Dutch and English)  :
Ni nune por kune adori kunvenas
Translated from Esperanto into English:
Come then, let's have breakfast
See there, high in the sky
Angligis (el Esperanto kaj la germana) :
Two sails flashing bright on the royal-blue bay
Adapted:
Halelu', halelu', halelu', haleluja. Gloron al Di'! (al aliaj lingvoj) : aldonis tekstojn japanan, hebrean, hindian)
Jen tiu tag' (rondkanto)
Jesuan nomon laŭdu kun la anĝelara ĥor' (al tri melodioj alternantaj)
Jesuan nomon laŭdu kun la anĝelara ĥor' (al la melodio DIADEM)
Jesuan nomon laŭdu kun anĝeloj en maltrist' (sen-Sinjor-igis tekston)
Altered:
En Krist' ne estas sud' aŭ nord'
Feliĉe kuŝis la naŭdek naŭ
Kiel saĝular' kun ĝoj'
Venkos ni en gloro
Vin Dio tenu gajaj
Composed:
OPIAĴO